Inschrijven!

De inschrijvingen voor het speeljaar 2021-2022 zijn nu open voor iedereen.

Je kan je inschrijven via deze link.

Ons lokaal is nogal klein, daardoor is ons ledenaantal beperkt. We kunnen je hierdoor geen plaats garanderen.

Het lidgeld voor een heel jaar vol pret bedraagt 15 euro per persoon.
Gelieve dit bedrag gelijktijdig met de inschrijving over te schrijven op het rekeningnummer van Op Post: BE76 7350 4471 8095.