Inschrijven!

De inschrijvingen voor het speeljaar 2023-2024 staan open. Je kan hier inschrijven.

Ons lokaal is nogal klein, daardoor is ons ledenaantal beperkt. We kunnen je hierdoor geen plaats garanderen.

Het lidgeld voor een heel jaar vol pret bedraagt 20 euro per persoon. Gelieve dit bedrag gelijktijdig met de inschrijving  over te schrijven op het rekeningnummer van Op Post:        BE76 7350 4471 8095